Trenger du referanse? Ta kontakt med meg

«Marianne har vært til enormt stor hjelp i skolens administrasjon. Hun er svært dyktig,
punktlig, strukturert og løser alle oppgaver på beste måte. Hjelpen vi har fått har vært en stor
avlastning for ledelsen så vi kan fokusere mer på det pedagogiske arbeidet i skolen. Marianne
har gjort mange ulike administrative oppgaver på skolen vår, blant annet oppgaver knyttet til
inntak av elever, en stor oppryddingsjobb i det fysiske og digitale arkivet og andre
sekretæroppgaver. Jeg kan på det varmeste anbefale Marianne.
Det er en glede å samarbeide med henne.»

Rektor, Buen Barne- og Ungdomsskole