Smidig Sekretær tar oppgaven dere vil ha løst, og helt praktisk gjør vi det sånn:

 • Dere definerer oppgaven/oppdraget
 • Oppgaven/oppdraget overleveres Smidig Sekretær
  Enkle oppgaver/oppdrag kan kanskje beskrives over nett/tlf, mens andre krever et fysisk møte.
 • Vi utfører oppgavene/oppdragene primært fra vårt eget kontor og med eget utstyr, men der hvor det ikke er mulig/ønskelig, kommer vi ut og utfører arbeidet hos dere.
 • Når arbeidet er utført fakturerer vi dere for oppdraget

Fordeler for dere:

 • Ingen forpliktelser utenom selve oppdraget
 • Dere slipper kostnaden ved å ansette
 • Vi jobber primært remote fra vårt kontor, så dere trenger ikke sette av plass og utstyr (hvis det ikke er påkrevd at oppdraget utføres hos kunden)
 • Dere kan enkelt få utført de oppgavene dere aldri finner tid til, eller har kapasitet til
 • Dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet – det er sannsynligvis mer lønnsomt