Smidig Sekretær – en tjeneste fra Smidig IT AS
  Dambakken 8B
  2033 ÅSGREINA

  Org.nr.:     NO 916 885 946 MVA
  Kontonr.: 9235.38.09042

  Epost: sekretaer@smidigit.no
  Mob: +47 915 95 018