Du har kanskje hørt om Virtuelle Assistenter? Hos oss får du alle disse fordelene, men samtidig kommer vi selvsagt ut til kunden dersom det er mest tjenelig. Jobben kan utføres ute hos dere dersom det er ønskelig.

Her er noe av det vi kan hjelpe dere med:

 • Opprette/rydde digitalt arkiv eller mappestruktur
 • Digitalisering av skjemaer, dokumenter, maler m.m.
 • Skanning
 • Rydde i arkiv
 • Arkivere
 • Dokumentredigering
 • Database
 • Avlaste deres “To-do” liste som aldri kommer ajour
 • Faste oppgaver dere ønsker å outsource
 • Saksbehandling
 • Publisering på sosiale medier
 • m.m.