I høst har jeg ryddet og flyttet alle dokumenter på server, over i SharePoint, Microsoft 365. Kunden var en privatskole. Jeg hadde et møte med rektor, hvor jeg ble satt inn i hvordan de ønsket mappestrukturen i SharePoint. De dokumentene som ble betraktet som utdaterte ble lagret for seg.  

Nå har skolen fått et tidsriktig arkiveringssystem med større muligheter. Fordelen med SharePoint, er at her kan dokumenter lagres trygt i skya, flere kan jobbe i samme dokument samtidig og tilganger kan variere i hvert enkelt dokument eller mappe.