«Marianne har vært til enormt stor hjelp i skolens administrasjon. Hun er svært dyktig,
punktlig, strukturert og løser alle oppgaver på beste måte. Hjelpen vi har fått har vært en stor
avlastning for ledelsen så vi kan fokusere mer på det pedagogiske arbeidet i skolen. Marianne
har gjort mange ulike administrative oppgaver på skolen vår, blant annet oppgaver knyttet til
inntak av elever, en stor oppryddingsjobb i det fysiske og digitale arkivet og andre
sekretæroppgaver. Jeg kan på det varmeste anbefale Marianne.
Det er en glede å samarbeide med henne.»

Rektor, Buen Barne- og Ungdomsskole


«Marianne Egge jobber strukturert, tar oppgaver fort, og er engasjert og oppmerksom i møte med pasientene»

Psykologspesialist, Ahus“Marianne er lett å like. Hun er dyktig, engasjert og interessert. Hun byr på seg selv, er arbeidsom, rask og kreativ. Virkelig en flott og sympatisk kollega med et smittende humør”

Psykiatrisk sykepleier, Ahus


“Du hadde alltid godt humør og møtte meg alltid med et smil. Du var pliktoppfyllende og gjorde en veldig grundig jobb. En fryd å jobbe med for min del”

Sosionom, Barneverntjenesten


“Marianne er en serviceinnstilt og hjelpsom sekretær, som gjerne tar nye utfordringer. Hun bidrar med smil og hyggelige ord i en travel arbeidsdag”

Psykiatrisk sykepleier, Ahus


“Det var alltid så hyggelig å komme inn på kontoret til Marianne! Hun har et smittende humør og er veldig flink og effektiv”

Psykolog, Ahus


Marianne viser respekt for pasientene gjennom sin tillitvekkende væremåte. Hun kunne bruke humor og selvironi i kontakt med kollegaer. Hun gjennomførte arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, DPS