Smidig Eksamen – St. Paul skole Test

Nettside for gjennomføring av eksamen:
https://kandidat.udir.no

It’s Learning:
https://eu1.itslearning.com/welcome.aspx

Ressurser:
https://ordbokene.no
https://vg.no
https://nrk.no