Smidig IT
Opplæring

Opplæring

Vi tilbyr opplæring innen O365, SharePoint, Teams osv. Smidig IT har hjulpet mange bedrifter og skoler til å ta i bruk disse tjenestene slik at det gir bedriften en merverdi.